11/12/2022

từ 07:30 – 16:30

xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

11/12/2022

từ 07:30 – 16:30

xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

CTY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MIỀN TRUNG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cao su Đức Thuận

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cao su Đức Thuận

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP đầu tư Phương Nam

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty CP đầu tư Phương Nam

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH BNJ

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH BNJ

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

DNTN Chăn Nuôi Minh Trang

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

DNTN Chăn Nuôi Minh Trang

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

HKD Tý Vân 1

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

HKD Tý Vân 1

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Hộ Kinh Doanh: Chín Phong

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Hộ Kinh Doanh: Văn Đài

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KHÁCH HÀNG CAO THỊ HUẾ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KHÁCH HÀNG LƯƠNG VĂN HÒA

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Nguyễn Đặng Lực

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Nguyễn Đặng Lực

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Phùng Ngọc Long

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Phùng Ngọc Long

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Thánh mẫu TàPao

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Thánh mẫu TàPao

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Trương Thế Ngọc

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Trương Thế Ngọc

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm An Phúc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm An Phúc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Hoàng Phúc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Hoàng Phúc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm NNX Vũng tàu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm NNX Vũng tàu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Nhật Quang

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Nhật Quang

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Ocean tower

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Ocean tower

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm PPC Vũng tàu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm PPC Vũng tàu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Quang Mạnh

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Quang Mạnh

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm ViNa

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm ViNa

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm tavuvu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm tavuvu

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Điền Hưng Thịnh

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Điền Hưng Thịnh

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Đá bạc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

trạm Đá bạc

Điện lực Tuy Phong

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam

Điện lực Hàm Thuận Bắc

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Đoàn Ngọc Hòe

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Đoàn Ngọc Hòe

Điện lực Hàm Tân

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

11/12/2022

từ 10:00 – 13:00

Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

12/12/2022

từ 06:00 – 07:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/12/2022

từ 07:30 – 10:00

Phía bên trái đường QL1A từ KM24 đến KM18 -xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

12/12/2022

từ 07:30 – 10:00

Phía bên trái đường QL1A từ KM24 đến KM18 -xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

12/12/2022

từ 08:00 – 11:00

Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Xã Phan Rí Thành, Phan Thanh, TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Xã Phan Rí Thành, Phan Thanh, TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần xã Hoà Minh-huyện Tuy Phong, một phần xã Phan Rí Thành-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần xã Hoà Minh-huyện Tuy Phong, một phần xã Phan Rí Thành-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Phan Rí Thành-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Phan Rí Thành-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

từ 09:00 – 11:30

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

12/12/2022

từ 09:00 – 11:30

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

12/12/2022

từ 13:30 – 16:00

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

12/12/2022

từ 13:30 – 16:00

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

13/12/2022

từ 07:00 – 09:00

Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

13/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Khu vực dọc QL1A-xã Chí công, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

13/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Khu vực dọc QL1A-xã Chí công, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

13/12/2022

từ 08:00 – 11:00

Một phần thôn Liêm Thái xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Văn Kê – xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Văn Kê – xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Văn Kê – xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Văn Kê – xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân, Phú Hòa – thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

13/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân, Phú Hòa – thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

13/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Phía bên trái đường từ Kê Gà đến chợ Thuận Quý – xã Thuận Quý – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Phía bên trái đường từ Kê Gà đến chợ Thuận Quý – xã Thuận Quý – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Trục đường Lạc Long Quân từ trường THCS Tiến Thành đến cầu Suối Nhum – thuộc xã Tiến Thành – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Trục đường Lạc Long Quân từ trường THCS Tiến Thành đến cầu Suối Nhum – thuộc xã Tiến Thành – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

13/12/2022

từ 13:30 – 16:00

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

13/12/2022

từ 13:30 – 16:00

Thôn Tam Tân – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

14/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Phước Thể, một phần xã Phú Lạc, một phần thị trấn Liên Hương-huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Phước Thể, một phần xã Phú Lạc, một phần thị trấn Liên Hương-huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 09:30

Một phần xã Phan Hòa-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 09:30

Một phần xã Phan Hòa-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 11:00

Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Mất điện một phần Kp Trà Cụ – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Mất điện một phần Kp Trà Cụ – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Mất điện một phần KP Lạc Hóa 1, 2 ,KP Lạc Tín- TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Mất điện một phần KP Lạc Hóa 1, 2 ,KP Lạc Tín- TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Một phần KP Bắc Sơn-TT Lương Sơn, Xã Sông Bình-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Một phần KP Bắc Sơn-TT Lương Sơn, Xã Sông Bình-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 08:00 – 15:00

Các thôn Phú Nhang, Phú Điền xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

14/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

14/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Trục đường Lạc Long Quân từ dốc Campuchia đến ngã ba Hòn Dồ – thuộc xã Tiến Thành – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

14/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Trục đường Lạc Long Quân từ dốc Campuchia đến ngã ba Hòn Dồ – thuộc xã Tiến Thành – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

14/12/2022

từ 09:45:00 – 11:30

Một phần xã Phan Hòa-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 09:45:00 – 11:30

Một phần xã Phan Hòa-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 14:00 – 17:00

Một phần xã Phan Rí Thành-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

14/12/2022

từ 14:00 – 17:00

Một phần xã Phan Rí Thành-huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

15/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

15/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

15/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

15/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

15/12/2022

từ 08:00 – 09:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 09:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 11:00

Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

15/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần KP Lạc Hà – TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

15/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Khu vực phường Hưng Long – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

15/12/2022

từ 08:00 – 17:00

Khu vực phường Hưng Long – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Xã Chí Công, KP Minh Tân 4-thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

16/12/2022

từ 07:00 – 16:30

Xã Chí Công, KP Minh Tân 4-thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

16/12/2022

từ 08:00 – 09:00

Trục đường Hùng Vương từ ngã ba Châu Văn Liêm – Hùng Vương đến ngã ba Lê Thanh Nghị – Hùng Vương thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 08:00 – 09:00

Trục đường Hùng Vương từ ngã ba Châu Văn Liêm – Hùng Vương đến ngã ba Lê Thanh Nghị – Hùng Vương thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 08:00 – 11:00

Một phần thôn Liêm An xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/12/2022

từ 08:00 – 15:00

Một phần các thôn Thuận Điền, thôn 1, thôn 2 xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần thôn 1 xã Suối Kiết- huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

16/12/2022

từ 08:00 – 16:00

Mất điện một phần thôn 1 xã Suối Kiết- huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

16/12/2022

từ 09:00 – 10:00

Trục đường Đặng Thị Nhu – thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 09:00 – 10:00

Trục đường Đặng Thị Nhu – thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 10:00 – 11:00

Trục đương Phạm Hùng từ ngã tư Phạm Hùng – Đào Tấn đến ngã tư Phạm Hùng – Châu Văn Liêm, trực đường Võ Văn Kiệt từ ngã tư Võ Văn Kiệt – Đào Tấn đến ngã tư Võ Văn Kiệt – Châu Văn Liêm, đường Phạm Tuấn Tài – thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

16/12/2022

từ 10:00 – 11:00

Trục đương Phạm Hùng từ ngã tư Phạm Hùng – Đào Tấn đến ngã tư Phạm Hùng – Châu Văn Liêm, trực đường Võ Văn Kiệt từ ngã tư Võ Văn Kiệt – Đào Tấn đến ngã tư Võ Văn Kiệt – Châu Văn Liêm, đường Phạm Tuấn Tài – thuộc phường Phú Thủy – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

Lịch cúp điện tại Bình Thuận

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Thuận giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bình Thuận , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể