3m208ne03

3m208ne03

ราคาทองคำประจำวันที่ 2 ส.ค.2565 ปรับขึ้น 150 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,850 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมา

3m208ne03

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 30,250 บาท ขายออก 30,350 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,698.44 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 30,850 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,777.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

3m208ne03

สรุปราคาทองคำ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

3m208ne03

ทองคำแท่ง

– รับซื้อ บาทละ 30,250 บาท

3m208ne03

– ขายออก บาทละ 30,350 บาท

3m208ne03

ราคาทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บาทละ 29,698.44 บาท

3m208ne03

– ขายออก บาทละ 30,850 บาท

3m208ne03

3m208ne03

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่อยากซื้อขาย รีบเข้าร้านทองกันได้เลย